ALEF Distribution SK, s.r.o.

Information

O nás - profil spoločnosti

Pri poskytovaní služieb je skupina ALEF NULA vždy motivovaná prianím v plnej miere uspokojiť potreby svojich zákazníkov. Naším cieľom je poskytovať zákazníkom komplexné a profesionálne služby v najvyššej možnej kvalite. Systém riadenia kvality ALEF NULA je v zhode s normou ISO 9001:2001 

ALEF NULA - Expertné Centrum

Skupine ALEF NULA sa podarilo zhromaždiť a vychovať tím kvalitných IT odborníkov a vďaka tejto dlhodobej snahe momentálne disponuje špičkovým technickým tímom, ktorý v obore dátových sietí na Slovensku nemá konkurenciu. Špecialisti Expertného Centra ALEF NULA sú držiteľmi prestížnych technických certifikácií, predovšetkým v oblasti technológie spoločnosti Cisco Systems Inc. (CCIE, CCNP, CCDP, CCNA, CCDA, CCSI atď.)

Kvalita odborníkov Expertného Centra je do značnej miery jedinečná - dôsledkom vyváženia osobných aktivít jednotlivých špecialistov, v ktorých sa skĺbia rozsiahle skúsenosti z práce na komplexných implementačných projektoch na strane jednej, s hlbokou teoretickou znalosťou problematiky, ktorú potrebujú ako lektori odborných školení na strane druhej. Výsledkom je šírka i hĺbka technického know-how, s ktorou sa môže merať len máloktorý odborný tím na Slovensku.

ALEF NULA - Služby

Pre svojich zákazníkov poskytuje Expertné Centrum konzultačné služby, ktoré sú flexibilne realizované podľa konkrétnych potrieb zákazníka - od návrhu koncepcie rozvoja siete, cez konzultácie dielčich problémov až po odborné oponentúry projektov tretích strán.

Pre dátové siete zákazníkov, u ktorých je potrebné zaistiť najvyššiu mieru spoľahlivosti a kontinuálnej prevádzky v prípade porúch HW, ponúka Expertné Centrum ALEF NULA rýchlu výmenu hardwaru. Reakčná doba (FixTime) je do 4/6/24 hodín kdekoľvek na území Slovenskej republiky. Súčasťou služby môže byť na prianie zákazníka on-line dohľad 24/7.

Expertné Centrum ALEF NULA zabezpečuje implementáciu dátových technológií u zákazníka - od komplexných projektov, kde zaisťuje celkové realizačné procesy (tzv. project management), až po jednorázové konfigurácie či odstránenie izolovaných problémov v zákazníckych sieťach.

Pri kúpe HW zariadení od skupiny ALEF NULA zákazník získava nárok na dlhodobú technickú podporu Expertného Centra, formou telefonickej, emailovej alebo osobnej komunikácie. Rozsiahla „pre-sales" i „post-sales" technická podpora je preto významnou konkurenčnou výhodou obchodných partnerov skupiny ALEF NULA.

Špecialisti Expertného Centra robia hĺbkové analýzy existujúcich dátových sietí, a to podľa kvalitne spracovaných metodických postupov. Tieto postupy sú založené na medzinárodných štandardoch pre Audit informačných technológií.

ALEF NULA - Školiace centrum

Vzdelávacie stredisko dátových sietí prevádzkované Expertným Centrom ALEF NULA je najväčším zariadením svojho druhu v SR a v strednej Európe. Vzdelávacie Centrum ALEF NULA získalo status Cisco Learning Partner ako jediné v Slovenskej Republike a týmto je autorizované k zaisťovaniu certifikovaných školení technológie Cisco Systems.

ALEF NULA - Kompetenčné centrum

ALEF NULA usporiadava odborne orientované bezplatné prezentácie o momentálne najžiadanejších technológiách.
Účastníci prednášok sa zoznámia s architektúrou, vlastnosťami, konfiguráciami s použitím daných technológií. Neoddeliteľnou súčasťou pravidelne sa opakujúcich prezentácií sú i možné diskusie na základe konkrétnych požiadaviek, vrátane praktických ukážok.

Company ALEF Distribution SK, s.r.o. has no ratings

Be the first to rate the company at Evalugo.cz

Contact ALEF Distribution SK, s.r.o.


Because of spam protection, please answer the following question how much is three and five ? Write the sum in digits.