GOPAS SR, a.s.

Information

IT školiace stredisko GOPAS SR, a.s. zahájilo činnosť na Slovensku v roku 2004 ako dcérska spoločnosť českej Počítačovej školy GOPAS. V Čechách začala spoločnosť písať svoju históriu už v roku 1992. Od tohto obdobia sa jej podarilo vybudovať si popredné miesto na trhu IT školení.

Spoločnosť GOPAS prevádzkuje tri školiace strediská: v Prahe, v Brne a v Bratislave s celkovou kapacitou 33 počítačových učební. Má asi 50 stálych zamestnancov a okolo 80 stálych externých konzultantov a lektorov.

Sídlo spoločnosti ako aj školiace priestory sa nachádzajú v moderných zrekonštruovaných priestoroch v mestskej časti Ružinov. Učebne sú vybavené najmodernejšou technológiou, didaktickými pomôckami, klimatizáciou, s dennou kapacitou až 80 miest.

Školiace stredisko GOPAS je držiteľom autorizácií v oblasti vzdelávania firiem Microsoft (Microsoft Gold Certified Partner a Microsoft Certified Partner for Learning Solutions), Oracle (OAEC), Sun a Hewlett-Packard. Naše školiace stredisko je tiež autorizovaným testovacím strediskom firiem Thomson Prometric (Prometric APTC) a VUE (Virtual University Enterprises), akreditovaným testovacím strediskom pre ECDL (European Computer Driving Licence). O kvalitách poskytovaných služieb svedčí získaný certifikát ISO 9001 a akreditácia Ministerstva školstva SR pre elektronické vzdelávanie a prípravné kurzy na ECDL.

Okrem školení sa naše školiace stredisko venuje aj tvorbe samoštudijných elektronických kurzov (E-learning) zameraných na prácu s jednotlivými programami kancelárskeho balíka Microsoft Office (IKT zručnosti) a prípravu ECDL.

Za rok 2006 prešlo kurzami všetkých školiacich stredísk spoločnosti GOPAS asi 19 000 absolventov.

Company GOPAS SR, a.s. has no ratings

Be the first to rate the company at Evalugo.cz

Contact GOPAS SR, a.s.


Because of spam protection, please answer the following question how much is four and eight ? Write the sum in digits.