Quality Point

Information

Quality Point disponuje praxí a ověřenými referencemi svých klietů v oblasti vzdělávání a poradenství od roku 2000. Náš tým lektorů, je pro naše zákazníky vždy jistotou a vizitkou vysoké přidané hodnoty.

Úspěšné projekty vidíme v tom, že se k nám naši zákazníci opakovaně vracejí. Pracujeme kreativně a každý projekt je pro nás dalším pokynem k vlastnímu zlepšování.

Nabídky našich seminářů z oblastí kvality, výroby, IT, měkkých dovedností a práva neustále doplňujeme. V minulých letech jsme rozšířili naše činnosti o nabídku koučinku v oblastech personálního rozvoje a managementu.

Bez ohledu na velikost vaší organizace, náš přístup není jen o řešení problémů, nebo naplnění plánu vzdělávání – jde o umožnění každé osobě dosáhnout svého plného potenciálu a zvýšení výkonu vlastní organizace.

V roce 2015-2016 došlo k přípravě nových prostor, které nám pomáhají realizovat zákaznická přání a naše strategie.

Naše vize/strategie

 • PARTNER VŠECH PROFESIONÁLŮ
 • PRŮVODCE NA CESTĚ VĚDOMOSTNÍM ROZVOJEM
 • REALIZÁTOREM VAŠICH PŘEDSTAV
 • MÍSTEM, KAM SE CHCETE VRACET

 

Prohlédněte si portfolio našich lektorů.

 

Katalog kurzů:

 • Výroba:
  • Výrobní plánování
  • Metodika práce
  • Materiálový tok
  • Normalizace
  • Kapacitní plánování
  • Procesní orientace
  • Mapování procesů
  • Produktivita, Výkon
  • Řízení výroby, Technologie
  • Ergonomie
  • Revoluce 4.0
  • Vedení zaměstnanců, týmů
  • Styl vedení, motivace na pracovišti
 •  Štíhlá výroba
  • Úklid a pořádek
  • Drobné zlepšování
  • Informační management
  • Stroje a zařízení 
  • Analýza slabých stránek
  • TPS (Toyota Production Systém)
  • Plýtvání - analýza procesů
  • Analýza přidané hodnoty
  • Prevence
  • Materiálový tok
 •  Štíhlá údržba
  • Produktivní údržba
  • Analýza nákladovosti
  • Majetek
  • Správa nástrojů, výměna
  • Autonomní údržba
  • Analýza poruch
 •  Produktové a projektové řízení
  • Projekty - vedení projektu
  • Projekty - produkt
  • Projekty - řízení 
  • Testování 
  • Analýza příčin a následků 
  • Analýza příčin problémů
  • Řízení neshod
  • Řízení rizik 
  • Analýza rizik 
  • Časový plán projektu
  • Metrologie 
  • Technické kreslení 
  • Konstrukce 
 • Kvalita
  • Strategie 
  • Neustálé zlepšování 
  • Řešení skutečných problémů 
  • Statistické analýzy 
  • Komunikace
  • Interní audity - proces
  • Požadavky zákazníků 
  • Benchmarking
  • Vztahový marketing
 • Systémy a normy
  • Nebezpečné transporty 
  • Bezpečnost informací 
  • Automotiv
  • Bezpečnost práce 
  • Auditování systémů 
  • Systém jakosti 
  • Zákoník práce
  • Směrnice VDA
  • Směrnice QS9000
 • Nákup
  • Hodnocení dodavatelů 
  • E-Aukce
  • Materiálový management 
  • Nákupní logistika, sklady
  • Vyjednávací rozhovory
  • Psychologické aspekty
  • Původ zboží
  • Energie - aukce, náklady 
 • Logistika
  • Pojištění přeprav 
  • Dodací listy, dokumentace 
  • Doklady mezinárodní přepravy 
  • Výrobní logistika
  • Podmínky přeprav 
  • Řízení inventur závodu 
  • Simulace logistických toků 
  • Ukazatele logistiky - KPI
  • Členění logistiky 
  • Skladové zásoby - dávkování 
  • Klasifikace zásob 
  • Náklady na přepravu 
  • Identifikace - etikety 
  • Celní systémy 
  • Legislativa EU 
 • Daně, účetnictví
  • Cestovní náhrady 
  • Daň z příjmu fyzických, právnických osob 
  • Daňová soustava, podvody 
  • Přiznání k DPH - kontrolní hlášení 
  • Evidence DPH
  • Evidence majetku 
  • Mzdové účetnictví 
  • Účetní standardy 
  • Kapitálové účty, dlouhodobé závazky 
  • Daňové účetnictví OSVČ
  • Spotřební daně 
  • Účetní standardy - uzávěrky 
  • Zdravotní a sociální pojištění 
  • Rozvahové a výsledkové účty 
 • Právo
  • Zákoník práce - zaměstnanec 
  • Zákoník práce - zaměstnavatel 
  • Zákoník práce - odbory 
  • Občanský zákoník 
  • Zákon o obchodních korporacích 
  • Pracovní právo 
  • Rozhodčí řízení, soudy
  • Mimosoudní řešení - mediace 
  • Ochrana osobních údajů 
  • Insolvenční zákon - oddlužení
 • Lidské zdroje 
  • Hodnocení zaměstnanců 
  • Výběr zaměstnanců 
  • Kontrola nemocnosti 
  • Zaměstnanecké benefity 
  • Motivace zaměstnanců 
  • BOZP/PO
  • Firemní kultura
  • Organizační služba 
  • Legislativa personalisty 
  • Náklady na personál 
  • Interní komunikace 
  • Požadavek na vzdělávání zaměstnanců 
  • Personální audit 
  • Přijímací pohovory
  • Pracovní doba, přesčasy, dovolená 
  • Hodnocení zaměstnanců 
  • Systémy odměňování 
  • Vědomostní management
  • Náborové činnosti
 • Administrativa
  • Firemní kultura 
  • Etiketa společnosti 
  • Recepce - brána k úspěchu 
  • Lektorské dovednosti 
  • Psaní všemi deseti 
  • Psychologie ve firemní praxi 
  • Sekretářka - asistentka 
  • Vedení administrativy
  •  Zásady společenského chování 
  • Telefonická komunikace
 • Finance
  • Osobní finance zaměstnanců 
  • Cash-flow 
  • Výrobní kontroling 
  • Kontroling - nástroj namagera 
  • Kalkulace výrobků 
  • Pohledávky - Faktoring
  • Finanční analýza 
  • Rozvaha 
  • Investice a financování 
  • Investiční pobídky, dotační programy
  • Náklady a výdaje 
  • Pojišťovnictví 
  • Řízení rizik 
  • Úvěry a půjčky 
 • Management 
  • Delegování
  • Efektivní vedení lidí 
  • Koučování 
  • Kreativní myšlení 
  • Řízení změn 
  • Plánování a rozhodování 
  • Prezentační dovednosti 
  • Vedení porad
  • Vedení provozu 
  • Škola mistrů 
  • Time management 
  • Týmová spolupráce 
  • Vedení motivace pracovníků
  • Zvládání stresu 
  • Strategie 
  • Vize, mise, strategie 
  • Zvyšování výkonu společnosti 
  • Komunikace 
  • Týmová role
  • Emoční inteligence 
  • Testování osobnosti 
  • Osobní rozvoj 
  • Typologie osobnosti 
  • Syndrom vyhoření  

Company Quality Point has no ratings

Be the first to rate the company at Evalugo.cz

Lecturers of Quality Point

Ludvík Filip Ludvík Filip
Rudolf Hadrava Rudolf Hadrava
Luděk Kučera Luděk Kučera
Jaroslav Nedoma Jaroslav Nedoma

Contact Quality Point


Because of spam protection, please answer the following question how much is three and five ? Write the sum in digits.